Menu

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 06-10-2023

Boomkwekerij ’t Kempke, gevestigd aan Markstraat 8, 4041 EB Kesteren, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bedrijfsnaam: Boomkwekerij ’t Kempke

Adres: Markstraat 8, 4041 EB Kesteren, Nederland

Telefoon: +31 (0)488 441 567

E-mailadres: info@kempke.eu

Website: https://www.kempke.eu/

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boomkwekerij ’t Kempke verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een account aan te maken op onze website, in correspondentie en telefonisch

Doel en grondslag van de verwerking

Boomkwekerij ’t Kempke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van uw bestelling en betaling.
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.
 3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 4. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 5. Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 6. Boomkwekerij ’t Kempke verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Boomkwekerij ’t Kempke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Klantgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail): bewaard zolang u klant bent en tot 2 jaar na uw laatste aankoop, tenzij wettelijke verplichtingen een langere bewaartermijn vereisen.
 • Financiële gegevens (betalingen, facturen): bewaard conform wettelijke verplichtingen, zoals de fiscale bewaarplicht.
 • Nieuwsbriefinschrijving: bewaard totdat u zich uitschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boomkwekerij ’t Kempke deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boomkwekerij ’t Kempke gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Boomkwekerij ’t Kempke gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boomkwekerij ’t Kempke en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kempke.eu.

Boomkwekerij ’t Kempke wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boomkwekerij ’t Kempke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kempke.eu.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Boomkwekerij ’t Kempke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. We raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe wij uw gegevens beschermen en verwerken.

[Versie: 1.0]

Laatst bijgewerkt op 06-10-2023

Neem bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring contact met ons op via info@kempke.eu.